English | Srpski
Shërbimet Bankare Institucionale/Komerciale
të TEB-it në Internet
ID-ja e shfrytëzuesit
Fjalëkalimi


Norton Secured
Vini re:
> Ju mund të mbroni më mirë fjalëkalimin tuaj duke e shkarkuar Hyrjen e Sigurt.
> Mos dërgoni KURRË të dhënat personale ose fjalëkalimin tuaj me e-mail.
> Qasuni në web-faqen tonë duke shtypur www.teb-kos.com në shfletuesin tuaj të web-it.
> Klikoni dy herë në shenjën e drynit në pjesën e poshtme të shfletuesit tuaj që të siguroheni se jeni me të vërtetë në web-faqen tonë.
  Për pamje optimale dallueshmëria e ekranit tuaj duhet të jetë së paku 1024x768.